Superwizja

Superwizja  polega na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora, podczas których omawia on swoją pracę terapeutyczną z klientami. Spotkania te mają na celu poszerzanie wiedzy, umiejętności i samoświadomości psychoterapeuty, tak, aby w efekcie mógł on lepiej i skuteczniej pomagać swoim klientom.

Przechodzenie regularnej superwizji jest obowiązkiem każdego psychoterapeuty.