O mnie

Jestem mgr psychologii, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012r ukończyłam Szkołę Counsellingu Gestalt prowadzoną w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie we współpracy z Associazione Italiana di Counselling (Dyplom Nr 6/2012). To kompleksowe szkolenie umożliwiło mi zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności pomagania drugiemu człowiekowi w oparciu o założenia terapii Gestalt.
Doświadczenie w pracy z ludźmi na stanowisku psychologa zdobywałam od 2005r m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (staż), w Domu Pomocy Społecznej oraz w Grupie Psychologiczno – Egzystencjalnej Psychotronics.

Gabinet Psychoterapii Przemiany jest miejscem, w którym prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Specyfika pracy psychoterapeuty polega na tym, że swoją osobowością wywiera on niepodważalny wpływ na klienta, dlatego też bardzo dużą wagę przykładam do własnego rozwoju. W nurcie terapii Gestalt przeszłam własną terapię indywidualną, a swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. Poza tym chętnie uczestniczę w różnego rodzaju treningach interpersonalnych, szkoleniach, czy też konferencjach naukowych, dzięki którym poszerzam własną wiedzę, umiejętności oraz samoświadomość. Aby moje usługi były na  najwyższym poziomie, pomagając drugiemu człowiekowi stosuję zasady  Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

W mojej pracy psychoterapeutycznej kieruję się przekonaniem, że czynnikiem prawdziwie leczącym, nawet najgłębsze rany i kryzysy emocjonalne jest autentyczny, żywy i ciepły kontakt jaki nawiązuje się pomiędzy klientem a terapeutą. Uważam, że każde, nawet najtrudniejsze doświadczenie może być zaproszeniem do zmiany jakości życia, pogłębieniem związków z innymi ludźmi, a przede wszystkim zaproszeniem do nawiązania lepszego kontaktu z samym sobą.