Co to jest Psychoterapia ?

Wiele osób w ciągu swojego życia cierpi z powodu stanów depresyjnych, objawów nerwicowych, kryzysów emocjonalnych, objawów psychosomatycznych czy też trudności w relacjach z dziećmi lub partnerami. Psychoterapia jest profesjonalnym oraz najbardziej naturalnym i skutecznym sposobem uwolnienia się człowieka od tych objawów i trudności.

Inaczej mówiąc psychoterapia to proces zmian, który prowadzi do osiągnięcia wyznaczonego wspólnie z klientem celu, a zachodzi w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze.
Podczas procesu psychoterapii specjalista umiejętnie dostosowuje odpowiednie techniki, narzędzia i metody pracy w zależności od potrzeb klienta.

Jednocześnie psychoterapia to możliwość rozwoju osobistego, poznania swoich mocnych i słabych stron, poszerzania swojej świadomości i stawania się w pełni sobą w sposob niepowtarzalny dla każdego człowieka.